Hukum forex halal atau haram


More video on topic «Hukum forex halal atau haram»

Kitab-ktab ( semuanya di dalam bahasa arab, kecuali telah di terjemah) yang mewakili mazhab Syafie dengan tepat adalah :-

Berkenaan Witir & Tahajjud

Dan laman web ustaz juga ada menyata sembahyang witir baik tidak dilakukan setelah terawikh jika ingin bangun tengah malam? Apakah kedudukannya jika saya sembahyang witir dan ingin sembahyang tahujjud ustaz?

Bagaimanapun, terdapat sebahagian kecil ulama pula mengatakan anda boleh witir tetapi dengan syarat anda solat satu rakaat witir dahulu sebelum memulakan solat sunat yang lain, then di akhir solat-solat sunat itu, anda tutup dengan witir semula (dengan rakaat ganjil).

Ingin saya bertanya mengenai sembahyang tahujjud ustaz.. Adakah ia hanya boleh dilakukan terus selepas bangun tengah malam atau boleh juga saya lakukan selepas saya bersahur dan buat7 menuggu waktu subuh?

Jawapan Soalan Kedua : Berkenaan solat witir bagi orang yang telah menunaikan selepas terawih. Terdapat ulama yg mengatakan, jika anda ingin menunaikan solat sunat lain selepas itu. Ia adalah harus dengan syarat tidak perlu lagi solat witir di akhirnya. kerana hadith riwayat At-Tirmidzi menyebut bahawa tiada dua witir dalam satu malam.

Jawapan Soaln Ketiga : Kitab Syafie yang muktabar, beza ia muktabar (berautoriti) dan yang tidak adalah, kitab yang berautoriti adalah keitab yang telah di semak dan diseapakati oleh beratus-ratus ulama mazhab syafie pada satu-satu zaman, manakala yang tidak berautoriti kebanyakkannya pandangan syafie di dalamnya bercampur dengan ijtihad ulama itu sendiri, justeru, kurang tepat untuk di nisbahkan kepada mazhab Syafie..


Add a comment

Your e-mail will not be published. Required fields are marked *